Loading...

Vergoedingen.

U wilt u een kinderergotherapeut raadplegen?

Kinderergotherapiepraktijk Assen heeft met alle verzekeringsmaatschappijen contracten afgesloten. In het algemeen worden 10 ergotherapie-uren per kalenderjaar door de zorgverzekeraar vergoed. Ergotherapie zit in de basisverzekering en voor kinderen tot 18 jaar is er geen eigen risico. Mogelijk heeft u een aanvullend pakket waardoor u extra uren vergoed kunt krijgen, kijk in dit geval uw polis na voor het precieze aantal vergoedingsuren. De ziektekostenverzekeraar hanteert voor de basisverzekering een eigen risico, dit eigen risico geldt ook voor de ergotherapiebehandeling. Het eigen risico kunt u bij uw eigen zorgverzekeraar opvragen.

Ziektekostenverzekeraars sluiten contracten af met eerstelijns ergotherapiepraktijken. U kunt uw zorgverzekeraar vragen naar de adressen van ergotherapeuten waarmee zij een contract hebben afgesloten. Wanneer u zelf een ergotherapeut op het oog hebt, vraag dan of hij/zij een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

U kunt ook zelf kiezen voor ondersteuning van een kinderergotherapeut. In dat geval dient u de kosten zelf te vergoeden.

 


Scroll to Top